Plaćanje Virmanski / Opća uplatnica / Internet bankarstvo

Platite virmanski, općom uplatnicom u pošti, banci ili putem internet bankarstva te bezbrižno čekajte svoj paket.

Plaćanje virmanom predstavlja jedan od suvremenijih načina plaćanja, točnije izvršenje novčanih transakcija s jednog računa na drugi. Jednostavnim rječnikom možemo reći da je virman zapravo uplatnica za bezgotovinsko plaćanje.

Virman pripada elektroničkom plaćanju koje je danas sve popularnije te ga sve više kupaca koristi za svoja uplaćivanja. No, kako pobliže objasniti proces plaćanja virmanom?

Objašnjenje pojma virman

Najprije bismo mogli reći da je virman vrlo sličan standarnoj, odnosno običnoj uplatnici kojom građanin uplaćuje novac na račun neke tvrtke. Predstavlja određeni nalog banci ili zavodu za platni promet za izvršavanje novčane transakcije.

Virman može imati dva, pa i tri dijela, na kojima se sa sasvim lijeve strane uplatnice nalazi ime tvrtke koja vrši uplatu, a u produžetku s desne strane piše broj računa tvrtke.

U drugom dijelu virmana, s lijeve se strane nalazi ime tvrtke kojoj se plaća, a desno je zapisan broj njihovog računa. Osim toga, na virmanu postoji i poseban dio za upisivanje svrhe uplate te poziva na broj (dodatni broj koji se odnosi na račun).

Virman se popunjava u ukupna dva primjerka te se takav predaje banci na realizaciju. Nakon toga, banka ovjerava jedan primjerak te ga vraća uplatitelju, dok drugi šalje tvrtki koja tu uplatu prima.